Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY městyse DRNHOLEC v POVIS

Objekty na tocích omezující odtokové poměry v Drnholci

Id.

Id. POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení                          

Poloha

1 13327

Dyje

61.08

61.08

Silniční most č.e. 39625-1

oba břehy

kapacitní most, avšak nutno kontrolovat

mapa

2 20612

Litobratřický p.

0.289

0.289

MOOP mostek přes Litobratřický p.

oba břehy

možný rozliv v místě mostu přes vodní tok, nebezpečí nánosu a naplavenin

mapa

3 20613

Litobratřický p.

1.00

1.00

MOOP most č. 414-006 přes Litobratřický p.

 oba břehy

možný rozliv v místě mostu přes vodní tok, nebezpečí nánosu a naplavenin

mapa

4 20616 Bezejmenný tok 1.064 1.064 Silniční most č. 414-007 přes vodní tok oba břehy možné naplaveniny a usazeniny pod mostem mapa
5 20614 Bezejmenný tok 2.174 2.174 MOOP most přes bezejmenný přítok Dyje oba břehy Možný rozliv v místě mostu přes vodní tok mapa
6 20615 Bezejmenný tok 1.64 1.64 Most přes vodní tok oba břehy Možný rozliv v místě mostu přes vodní tok mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru městyse Drnholec

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru městyse Drnholec