Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Na řece Dyji jsou stanovena záplavová území.

Řeka Dyje využívá inundační území podél levého břehu v katastru Drnholec, kde se nenachází obytné budovy a garáže.

Rozliv může nastat proti produ řeky Dyje ve vodním toku na obtokovém příkopu, který se vléva do Výhonu.

Zástavba podél levého břehu Dyje je současně chráněná retenční přečerpávací nádrží (rPN) s přečerpávací stanici, která umožní přebytečnou vodu přečerpat do toku Dyje.


Ohrožené a ohrožující objekty v inundačním území

K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území na řece Dyji a z inundačních území Výhonu a Litobratřického potoku.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id. Vodní tok                     ř.km OD       ř.km DO             Název             Umístění   Převažující účel budovy                                        Ohrožení                                 Poloha       
1031347377 Dyje (411200000100) 65.1 65.2 ČOV Drnholec levý břeh Čistírna odpadních vod odpadní látky biologické a chemické povahy mapa

Ohrožené objekty z toku řeky Dyje, Výhon, Litobratřický potok

Povodeň při opuštění koryta ve vodním toku na obtokovém příkopu, zaplavuje obytnou zástavbu na levém břehu,
která je tvořena rodinnými domy.

Ohrožené objekty

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1031347374 Dyje (411200000100) 65.5 65.6 Obytné budovy, č.p. 79, 405, 406, garáže levý břeh Obytné budovy mapa

Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Drnholec v POVIS

Umístění ohrožených objektů v centru Drnholce