Stanovená záplavová území


Pro hlavní toky městyse Drnholec - Dyji jsou stanovena záplavová území.

Dyje – Drnholec

ID Stanovení Vodoprávní úřad Tok Oblast stanovení ZÚ Poloha na toku Platnost a dokumentace stanovené ZÚ
100000652 / změněné

KÚ Jihomoravského kraje

č.j. JMK 111901/2010

sp.zn: S-JMK 111901/2010 OŽP-Ci

Dyje

Drnholec z POVIS

 

v ř.km

59.351 - 117.959

platnost do 31.01.2011

JMK 111901/2010

Další ZÚ nejsou pro toky Litobratřický potok, Výhon a Polní potok krajským úřadem Jihomoravského kraje prozatím stanovena.


Mapa záplavových území v dPP obce