Příslušné související povodňové komise

1. Povodňová komise městyse Drnholec

adresa: Úřad městyse Drnholec, Kostelní 368, 691 83 Drnholec
telefon: 519 519 210
e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz
web:   www.drnholec.eu

Poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt      

1.

Ivičič Jan

předseda

OÚ městyse Drnholec

724 175 671

2.

mjr. Ing. Kocman Bronislav

místopředseda

Zubatého 685/1, Brno

773 562 626

3.

Bejdák Karel

člen

Tovární 185 Drnholec

608 752 233

4.

Huťka Dalibor

člen

Vapas a.s., Hrušovany n.Jev

724 306 471

5.

Viceníková Lenka

člen

OÚ městyse Drnholec

602 508 658

 


2. Povodňová komise ORP 1406 Mikulov

adresa: Město Mikulov, Náměstí 158, 692 20 Mikulov

telefon: 519 444 660

web: www.mikulov.cz;  e-mail: podatelna@mikulov.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

Kontakt

1.

Koštial, Rostislav

předseda

Město Mikulov

519 444 660

2.

Ing. Leskovjanová, Marie

místopředseda

Město Mikulov

519 444 661

3.

plk.Ing. Brabec, Josef

tajemník

Policie ČR, ÚO Břeclav

974 632 222

4.

Švanda Jan

člen

VAK Břeclav 

573 376 136

5.

Levaiová Hana, Bc.

člen

 OSŽP Mikulov

517 383 332

6.

Krčmová Magdalena Bc.

člen

KŠ ORP Mikulov

950 642 100

7.

Slaný Robert, Bc.

člen

velitel pož. stanice Mikulov

731 516 478

8.

Augustová Ivana, Bc.

člen

 VP úřad

573 376 136

9.

Doležal Václav, Ing.

člen

SÜS JMK

724 185 102

10.

Grufík Jindřich, Dis.

člen PMO s.p. v.p. Dolní Věstonice 519 517 686 

11.

Sedliský Martin, Mgr.

člen

 OSŽP Mikulov

517 383 125

 


3. Krajská povodňová komise Jihomoravského kraje

adresa: Žerotínovo náměstí 449, 602 00 Brno

telefon: 541 651 111,  fax: 541 651 209

web: www.kr-jihomoravsky.cz

e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz

poř. příjmení, jméno, titul funkce v komisi adresa na pracoviště kontakt
1. JUDr. Šimek, Bohumil předseda Jihomoravský kraj 541651501
2. Ing. Havíř, František místopředseda odb. ŽP, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno 541651571
3. Heinz Roman JUDr., Ph.D. místopředseda ředitel KrÚ JMK 541651201
3. Dr. Ing. Tůma, Antonín místopředseda Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 541637222
5. Ing. Pehal, Mojmír tajemník Krajský úřad Jihomoravského kraje 541652685
6. Ing. Cibulka, Michal člen Krajský úřad Jihomoravského kraje 541652690
7. Černý Radek, Ing. plk. gšt MSS člen Jihomoravský kraj 972444000
8. Janál Petr Ing. Ph.D. člen AČR Krajské vojenské velitelství Brno 541421020
9. Ing. Pelikán, Jiří plk. člen Hasičský záchranný sbor JMK 950630110
10. Ing. Pokludová, Jana člen Česká inspekce živ. prostředí OI Brno 541213948
11. Rajtšlégr Vít člen ČHMÚ, Kroftova 43, 616 67 Brno 541651110
12. Ing. Staněk, Miroslav člen Krajská hygienická stanice JMK 545113035
13. Ing. Šedivý, Radek člen Krajský úřad Jihomoravského kraje 541651581
14. plk. Ing. Tržil, Leoš člen PČR Krajské ředitelství policie JMK 974621230
15. Ing. Viskot, Marek člen Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno 541637252(250)

4. Další související povodňové komise (přímý vliv)

 

PK obce Novosedly       v POVIS

adr.: OÚ Novosedly 1, 691 82 Novosedly

tel.: 519 521 331

e-mail: starosta@novosedly.eu

předsedkyně: Bc. Adam Hrůza, DiS, web: www.novosedly.eu

 

PK obce Jevišovka        v POVIS

adr.: OÚ Jevišovka 98, 691 83 Jevišovka

tel.: 519 519 161

e-mail: starosta@jevisovka.cz

předsedkyně: Božena Bošiaková, web: www.jevisovka.cz

 

PK města Hrušovany nad Jevišovkou        v POVIS

adr.: MÚ Hrušovany nad Jevišovkou, 691 83 Hrušovany nad Jevišovkou

tel.: 517 369 727

e-mail: starosta@hrusovanynadjevisovkou.cz

předsedkyně: Ing. Anežka Neužilová, web: www.hrusovany.cz

 

PK obce Litobratřice (Litobratřický potok)   v POVIS

adr.: Litobratřice 33, 685 01 Litobratřice

tel.: 517 383 467

e-mail: obec@litobratrice.cz

předseda: Jana Hájková, web: www.litobratrice.cz